Tag Archives: udvikling

How to get Gitlab-CI to work with apache

After using some hours searching on google and asking on IRC, i found the solution on why Gitlab-CI didn’t work in my setup with a docker image.

The default installation of GitLab uses Nginx, however in my setup i have an Apache 2.4 as the primary webserver, because other services are also running on this particular virtual machine.

My installation is an upgrade from GitLab 7.x to 8.1 and perhaps it as also introduced some issues.

So, the main issue is that gitlab-git-http-server is running as a socket as default.

In your apache config you need something like this.

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@domain.tld
 ServerName gitlab.domain.tld
 ServerAlias gitlab

 ProxyPreserveHost On
 <Location />
   Require all granted
   ProxyPassReverse http://localhost:8080

   #Allow forwarding to gitlab-git-http-server
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1:8181
 </Location>

 RewriteEngine on

 #Forward these requests to gitlab-git-http-server
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/[\w\.-]+/[\w\.-]+/repository/archive.* [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/api/v3/projects/.*/repository/archive.* [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/[\w\.-]+/[\w\.-]+/(info/refs|git-upload-pack|git-receive-pack)$
 RewriteRule .* http://127.0.0.1:8181%{REQUEST_URI} [P,QSA]

 #Forward any other requests to GitLab Rails app (Unicorn)
 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_FILENAME} !-f [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/uploads
 RewriteRule .* http://127.0.0.1:8080%{REQUEST_URI} [P,QSA,NE]

 DocumentRoot /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails/public
 ErrorDocument 404 /404.html
 ErrorDocument 422 /422.html
 ErrorDocument 500 /500.html
 ErrorDocument 503 /deploy.html

 LogLevel warn
 ErrorLog /var/log/apache2/gitlab.domain.tld-error.log
 CustomLog /var/log/apache2/gitlab.domain.tld-access.log combined
</VirtualHost>

And add/change the /etc/gitlab/gitlab.rb

########################
# GitLab git http server #
##########################
# see https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-git-http-server/blob/master/README.md

gitlab_git_http_server['enable'] = true
# gitlab_git_http_server['ha'] = false
# gitlab_git_http_server['repo_root'] = "/var/opt/gitlab/git-data/repositories"
gitlab_git_http_server['listen_network'] = 'tcp'
gitlab_git_http_server['listen_umask'] = 0
gitlab_git_http_server['listen_addr'] = 'localhost:8181'
# gitlab_git_http_server['listen_addr'] = "/var/opt/gitlab/gitlab-git-http-server/socket"
# gitlab_git_http_server['auth_backend'] = "http://localhost:8080"
# gitlab_git_http_server['pprof_listen_addr'] = "''" # put an empty string on the command line
# gitlab_git_http_server['dir'] = "/var/opt/gitlab/gitlab-git-http-server"

Then restart you Apache and reconfigure gitlab

apachectl graceful
sudo gitlab-ctl reconfigure

Now when the GitLab-CI can fetch the git repository using HTTP with authentication. However, on my setup, it still seems much slower than using SSH/GIT, but it might has something to do with the size of my repository.

UPDATED 12/November/2015: Added the whole Apache VirtualHost config

Spejder App

I lang tid har jeg arbejdet lidt på at lave en app til smartphone for spejdere. Det startede for et år siden til et netværksmøde i Holstebro hvor den kommende store Spejdernes Lejr bliver afholdt. Her blev forskellige ideer bragt op. De næste måneder blev der udviklet lidt prototyper til en app der kunne vise de gamle Kort og Godt informationskort. Disse blev uddelt til tropspejdere tilbage i 1995-1998, og bestod af 140 kort, som kunne ligge i brystlommen. De indeholdte emner som Orientering, Førstehjælp, Pionering, Natur, Lejrliv og søsport.

Kort og godt app

Der findes allerede mobiloptimerede websider der viser disse kort, men jeg synes det kunne være smart hvis de kunne downloades til telefonen. Det er jo ofte at man ikke har internet ude i ødemarken, og måske har brug for informationerne :)

Op til spejdernes lejr fik Vi udviklet spejderapp’en færdig. Den kan selvfølgelig bruges af alle. Se mere om den her. Kort og Godt App for iPhone og Android.

For de tekniske nysgerrige, så er den lavet i frameworket Titanium som gør det muligt at udvikle apps til iOS og Android med samme kodebase. (JavaScript ligende sprog)

Opdatering onsdag 18. juli: Vi venter stadig på godkendelse ved Apple. Det tager normalt 8 dage, så den skulle gerne komme online torsdag eller fredag. Den kan dog fint hentes til Android nu.