Programmer på Mac

Hermed en liste over de programmer som jeg benytter mest. Listen er sidst opdateret den 20. december 2012.

Editor

  • TextMate – MacroMates.com
  • MacTex – www.tug.org/mactex/ – Samplet pakke med bl.a. editor og bibtex
  • FreeMind – freemind.sourceforge.net – Bruger det en del til at tage noter til undervisning
  • Coda2 – Min primære editor til PHP projekter, ikke opensource panic.com/coda/ sammen med
  • SublimeTextEdit 2 – Den “nye” TextMate – http://www.sublimetext.com/

Internetprogrammer

Udvikling

Jeg har valgt at installere PHP, MySQL og Apache direkte fra MacPorts. Det giver mig mulighed for at installere de pakker jeg ønsker og bestemme lidt mere omkring opsætningen.

# installation af PHP og Apache
port install php php5-gettext php5-curl php5-mysql php5-mbstring php5-openssl php5-soap php5-iconv php5-zip php5-sqlite apache2 
# installation af mysql
port install mysql5 mysql5-server 
ln -s /opt/local/var/run/mysql5/mysqld.sock /tmp/mysql.sock

# Startup apache2
sudo port load apache2
# Load php in apache
cd /opt/local/apache2/modules
sudo  /opt/local/apache2/bin/apxs -a -e -n "php5" libphp5.so
echo "Include conf/extra/mod_php.conf" >>httpd.conf

# Link
ln -s /opt/local/apache2/bin/apachectl /opt/local/bin/

Andre programmer

One response to “Programmer på Mac

  1. Pingback: SSD vækker liv i gammel computer | Lauer.dk – Jesper Grann Laursen