Monthly Archives: juni 2012

Mindske størrelsen på et lvm mount på Ubuntu kørende i VMware

En kunde havde fået tildelt lidt for meget plads til nogle virtuelle maskiner, og de ønskede at diskstørrelserne gjort mindre, så de ikke lige pludselig kom til at bruge alt pladsen.

Fremgangsmåden jeg benyttede er lånt fra Technogrip, og beskriver det til CentOS og for root-filsystemet. I mit tilfælde drejdede det sig om en ekstra disk, og derfor ser det lidt anderledes ud. F.eks. behøver jeg ikke at boote i rescue mode.

# df -h
 Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/mapper/ubuntu-root    19G 3,4G  15G 19% /
 udev             3,0G 4,0K 3,0G  1% /dev
 tmpfs            1,2G 260K 1,2G  1% /run
 none             5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
 none             3,0G   0 3,0G  0% /run/shm
 /dev/sda1          228M  47M 170M 22% /boot
 /dev/mapper/storage-storage 1000G 135G 815G 15% /storage

I bunden ses det store 1000GB drev, som der ønskes at laves til 200GB i stedet

Først skal drevet unmountes

# umount /storage

For en sikkerhedsskyld laver i et check på drevet

# fsck -fC /dev/mapper/storage-storage 
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure                      
Pass 3: Checking directory connectivity                    
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information                   
/dev/mapper/storage-storage: 461/65536000 files (9.8% non-contiguous), 35546593/262144000 blocks

Herefter ændre vi det logiske drev til 200GB

# lvresize -r /dev/storage/storage --size 200G
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
/dev/mapper/storage-storage: clean, 461/65536000 files, 35546593/262144000 blocks
resize2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Resizing the filesystem on /dev/dm-0 to 52428800 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/dm-0 is now 52428800 blocks long.

 Reducing logical volume storage to 200,00 GiB
 Logical volume storage successfully resized

Det fysiske drev er stadig den gamle størrelsen, men har nu +800GB tilgængelig

# pvs
 PV     VG   Fmt Attr PSize  PFree 
 /dev/sda5 ubuntu lvm2 a-   19,76g 16,00m
 /dev/sdb1 storage lvm2 a-  1023,99g 823,99g

Herefter kan vi ændre den fysiske drev sættes til lidt over hvad vi bruger på den logiske. Det kunne være 200.01, men jeg har valgt 1GB ekstra. (Den ekstra størrelse skyldes at man ikke kan sætte størrelsen i extents og 200G vil være 1 extent for kort)

# pvresize /dev/sdb1 --setphysicalvolumesize 201G
 Physical volume "/dev/sdb1" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

Vores fysiske drev i LVM ser nu sådan ud.

# pvs
 PV     VG   Fmt Attr PSize  PFree  
 /dev/sda5 ubuntu lvm2 a-  19,76g  16,00m
 /dev/sdb1 storage lvm2 a-  201,00g 1020,00m

Herefter er det tid til at rette partitonen. Først skal vi den nye størrelse på drevet i sektører.

# pvs --unit s
 PV     VG   Fmt Attr PSize   PFree  
 /dev/sda5 ubuntu lvm2 a-  41435136S  32768S
 /dev/sdb1 storage lvm2 a-  421519360S 2088960S

og herefter hvornår drevet starter.

# parted /dev/sdb unit s print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 2147483648s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start End     Size     Type   File system Flags
 1   63s  2147472809s 2147472747s primary        lvm

Nu er det tid til at resize partionen. Først slettes den gamle partition 1, som vist herover. Bare vælg cancel til fejlen. Vi tilføjer den igen lige om lidt.

# parted /dev/sdb rm 1
Error: Partition(s) 1 on /dev/sdb have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use.
As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Ignore/Cancel? C                             
Information: You may need to update /etc/fstab.              

Herefter opretter vi den nye partition, med den samme startposition og den nye slutposition, som er længden på de 421519360S+63S = 421519423s.

# parted /dev/sdb mkpart primary 63s 421519423s
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? I                             
Error: Partition(s) 1 on /dev/sdb have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use.
As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Ignore/Cancel? C                             

Vi aktivere lvm for den nye partition.

# parted /dev/sdb set 1 lvm on
Error: Partition(s) 1 on /dev/sdb have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use.
As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Ignore/Cancel? C    

Den nye partition ser hermed sådan ud.

# parted /dev/sdb unit s print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 2147483648s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start End     Size    Type   File system Flags
 1   63s  421519423s 421519361s primary        lvm                         

For en sikkerhedsskyld laver vi igen et check på storage.

# fsck -fC /dev/storage/storage 
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure                      
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information                   
/dev/mapper/storage-storage: 461/13107200 files (11.1% non-contiguous), 32252895/52428800 blocks

Den nye storage kan nu mountes. Tag evt en reboot for at sikre at det virker.

# mount /storage

# df -h
Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu-root    19G 3,4G  15G 19% /
udev             3,0G 4,0K 3,0G  1% /dev
tmpfs            1,2G 260K 1,2G  1% /run
none             5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none             3,0G   0 3,0G  0% /run/shm
/dev/sda1          228M  47M 170M 22% /boot
/dev/mapper/storage-storage 200G 123G  67G 65% /storage

Rettelse af størrelse i VMware

SSH in på VMware hypervisor

Udregn den nye størrelse på drevet.

vmdk_shrunken = [x * (1024*1024*1024)] / 512

Hvor x er størrelsen i GB (i eksemplet 201GB)

Denne størrelse indsættes i vmdk-filen.

# vi /path/to/original_vmdk

Find den linje der ligner nedestående og tilpas tallet

# Extent description
RW 421527552 VMFS “foo-flat.vmdk”

Export til en ny VMDK. Dette kræver at maskinen er lukket ned imens dette sker. Kan tage nogle timer alt efter størrelse på drevet og hastigheden på de diske der benyttes.

# vmkfstools -d thin -i virtualname_1.vmdk virtualname_1mod.vmdk

( -d thin er valgfrit, men gør at drevet kun fylder den nuværende brugte mængde i den virtuelle maskine)

Log ind på ESX (vcenter), fjern drevet og tilføj den nye drev til maskinen. Fjern maskinen fra Inventory og tilføj den igen.

Herefter kan den virtuelle maskine startes igen, og jobbet er udført.