Eksamensforberedelser og Omni Outliner

Lige nu sidder jeg og læser til eksamen. De kommende 3 uger har jeg 4 eksamener foran mig, så jeg har nok at se til.
Den første er [Videregående Datakommunikation](http://www.kurser.dtu.dk/presentation.aspx?menulanguage=dk&coursecode=34341), som er en mundtlig eksamen uden forberedelser. Det betyder at man trækker et af de 16 allerede kendte spørgsmål, og så sætter man sig ned og siger alt hvad man ved om emnet.
Det eneste som der er tilladt at medbringe ind til eksamen, er en stikordsliste med 5-6 stikord. De skal kun være med til man husker at komme ind på alle aspekter, og ikke til at genopfriske ens hukommelse…

I forbindelse med at jeg skal lave de stikord, kom jeg tanke om et program, som jeg før havde set en bruge i forbindelse med en kort gennemgang af et emne.
Han brugte [Omni Outliner](http://www.omnigroup.com/applications/omnioutliner/), som er et smart lille program fra [The Omni Group](http://www.omnigroup.com/), og også er kendt for en del af deres andre programmer.

Der hvor jeg synes programmet er rigtigt smart, er når man skal lave stikordslisten, som når jeg læser op til eksamen gerne må indeholde sætninger og andre hits til stikord.
Samtidig er det smart at man kan lave kolonner, hvor man f.eks. skriver kapitel/afsnit-nummer eller hvor man kan læse mere om emnet i lærebogen. Jeg kan også indsætte billeder, pdf mm. direkte under de forskellige punkter.

Der er nogle [fine små videoer](http://www.omnigroup.com/applications/omnioutliner/tutorials/) som fortæller om mange af de smarte funktioner.

Comments are closed.