IPv6 på EdgeRouterX router ved Gigabit.dk

Nu hvor jeg endelig har fået en internetudbyder der supportere IPv6, måtte jeg vel også lige tage mig sammen til at få det sat op.

Der viser sig at det desværre ikke er et par få klik via et web-gui på en Ubiquiti EdgeRouter X (ER-X).

Dog er det forholdsvis nemt at sætte op via cli.

Mine interfaces ser ud som dette. Det vil sige WAN som eth0 og en Switch0 hvor eth1-4 er tilknyttet.

ubnt@ubnt:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface  IP Address            S/L Description
---------  ----------            --- -----------
eth0     xx.xx.xx.xx/26         u/u
       2a00:xxx:xx:xx::xx/128
eth1     -                 u/u Local
eth2     -                 u/D Local
eth3     -                 u/D Local
eth4     -                 u/D Local
lo      127.0.0.1/8            u/u
       ::1/128
switch0   192.168.0.1/24          u/u Local
       2a00:xxxx:xxx::1/64

Husk at skifte til config-mode, med configure

Firewall regler

En god ide at sætte noget firewall op, inden man går igang. Ved IPv6 er man jo ikke bag et NAT.

Regler for WAN->LAN klienter:

edit firewall ipv6-name WAN6_IN
set default-action drop
set rule 10 action accept
set rule 10 description "allow established"
set rule 10 protocol all
set rule 10 state established enable
set rule 10 state related enable
set rule 20 action drop
set rule 20 description "drop invalid packets"
set rule 20 protocol all
set rule 20 state invalid enable
set rule 30 action accept
set rule 30 description "allow ICMPv6"
set rule 30 protocol icmpv6
top

Regler for WAN -> Router (aka lokal)

edit firewall ipv6-name WAN6_LOCAL
set default-action drop
set rule 10 action accept
set rule 10 description "allow established"
set rule 10 protocol all
set rule 10 state established enable
set rule 10 state related enable
set rule 20 action drop
set rule 20 description "drop invalid packets"
set rule 20 protocol all
set rule 20 state invalid enable
set rule 30 action accept
set rule 30 description "allow ICMPv6"
set rule 30 protocol icmpv6
set rule 40 action accept
set rule 40 description "allow DHCPv6 client/server"
set rule 40 destination port 546
set rule 40 source port 547
set rule 40 protocol udp
top

Herefter kan de to regler tilknyttet WAN interfacet, som i mit tilfælde er eth0

set interfaces ethernet eth0 firewall in ipv6-name WAN6_IN
set interfaces ethernet eth0 firewall local ipv6-name WAN6_LOCAL

Interface setup

Herefter opsættes at modtage en IPv6 adresse fra udbyderen, samt uddele adressere videre til klienterne.

set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface switch0 service slaac
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface switch0 host-address ::1
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 interface switch0 prefix-id :0
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd rapid-commit
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd rapid-commit enable
set interfaces ethernet eth0 dhcpv6-pd pd 0 prefix-length 48

Især den sidste linje med /48 var vigtigt før, jeg kunne få routeren til at give ipv6 ud til klienterne. Bemærk dog overstående eksempel på mine interfaces, skriver at den har en /64. Det er vidst en bug i softwaren.

Aktiver

Til sidst køres commit. Dette vil få routeren til at aktivere den nye config. Bemærk at den stadig ikke er gemt, hvis routeren genstartes.

commit

Husk at køre save inden du forlader din cli. Det er dumt at det hele skal gå tabt, når den router engang genstarter.

save

Du kan dog med fordel checker med show interfaces igen, for at se om du har modtaget en ipv6 ip’adresse.

Kig også på dine klienter. På Mac får den ret hurtigt en ipv6 adresse.

Test fra din browser på f.eks. https://test-ipv6.com/

Reset for Phillips Hue bulb and Ikea Trådfri bulb without bridge

I am currently working on getting our home more smart. The first step I did was buying an Athom Homey controller. I might write another blog post regarding this smart device.

Now where I had a controller, I started adding some devices. I had a few Z-wave devices which was the easy part. One of the smart thing about Athom Home is the support for both Z-wave and Zigbee. This makes it possible to add bulbs from different vendors without need for multiple controlleres/gateways. I found out that it was not as easy as I thought. By not having a Phillips Hue Bridge or Ikea Trådfri Gateway, it actually was hard to reset bulbs.

However, after searching for hours I found the following two solutions.

Reset Philips Hue White Bulb using Philips Wireless Dimmer

Hue Wireless Dimmer

 • Turn on the bulb
 • On the Wireless Dimmer Hold On and Off button down for 5 sec while holding the remote close to the bulb.
 • If it works, the bulb will blink twice.

Reset IKEA Trådfri 1000lm bulb

This was a bit harder. The short guide, which was easy to find everywhere, where many complains that it didn’t work.

Turn on/off the bulb 6 times

This did not work for me. Some then wrote it was important, that the bulb was the only smart bulb turned on on the zigbee network, while doing it. Last another suggestion, was to move the bulb close to the controller. None of those did help me to get the bulb reset, so I could add it to my Athom Homey.

The solution was in the end found here at the github page for the Ikea app

You could try resetting them with following steps; pair to steering device, control bulb to see if paired, bulb off (2 sec), reset steering device by clicking pair 4 times in 5 sec, bulb off (5sec), bulb on (0.5sec), bulb off (2 sec), bulb on (0.5sec), bulb off (2 sec), bulb on (0.5sec), bulb off (2 sec), bulb on (0.5sec), bulb off (2 sec), bulb on (0.5sec), bulb off (2 sec), bulb on (0.5sec), bulb off (5 sec), start Homey add device wizard, bulb on.

This solution worked for me, even though the bulb was in another room and other zigbee bulbs was activated and turned on at the same time.

I hope this would help others.

How to get Gitlab-CI to work with apache

After using some hours searching on google and asking on IRC, i found the solution on why Gitlab-CI didn’t work in my setup with a docker image.

The default installation of GitLab uses Nginx, however in my setup i have an Apache 2.4 as the primary webserver, because other services are also running on this particular virtual machine.

My installation is an upgrade from GitLab 7.x to 8.1 and perhaps it as also introduced some issues.

So, the main issue is that gitlab-git-http-server is running as a socket as default.

In your apache config you need something like this.

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@domain.tld
 ServerName gitlab.domain.tld
 ServerAlias gitlab

 ProxyPreserveHost On
 <Location />
   Require all granted
   ProxyPassReverse http://localhost:8080

   #Allow forwarding to gitlab-git-http-server
   ProxyPassReverse http://127.0.0.1:8181
 </Location>

 RewriteEngine on

 #Forward these requests to gitlab-git-http-server
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/[\w\.-]+/[\w\.-]+/repository/archive.* [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/api/v3/projects/.*/repository/archive.* [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/[\w\.-]+/[\w\.-]+/(info/refs|git-upload-pack|git-receive-pack)$
 RewriteRule .* http://127.0.0.1:8181%{REQUEST_URI} [P,QSA]

 #Forward any other requests to GitLab Rails app (Unicorn)
 RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_FILENAME} !-f [OR]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/uploads
 RewriteRule .* http://127.0.0.1:8080%{REQUEST_URI} [P,QSA,NE]

 DocumentRoot /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails/public
 ErrorDocument 404 /404.html
 ErrorDocument 422 /422.html
 ErrorDocument 500 /500.html
 ErrorDocument 503 /deploy.html

 LogLevel warn
 ErrorLog /var/log/apache2/gitlab.domain.tld-error.log
 CustomLog /var/log/apache2/gitlab.domain.tld-access.log combined
</VirtualHost>

And add/change the /etc/gitlab/gitlab.rb

########################
# GitLab git http server #
##########################
# see https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-git-http-server/blob/master/README.md

gitlab_git_http_server['enable'] = true
# gitlab_git_http_server['ha'] = false
# gitlab_git_http_server['repo_root'] = "/var/opt/gitlab/git-data/repositories"
gitlab_git_http_server['listen_network'] = 'tcp'
gitlab_git_http_server['listen_umask'] = 0
gitlab_git_http_server['listen_addr'] = 'localhost:8181'
# gitlab_git_http_server['listen_addr'] = "/var/opt/gitlab/gitlab-git-http-server/socket"
# gitlab_git_http_server['auth_backend'] = "http://localhost:8080"
# gitlab_git_http_server['pprof_listen_addr'] = "''" # put an empty string on the command line
# gitlab_git_http_server['dir'] = "/var/opt/gitlab/gitlab-git-http-server"

Then restart you Apache and reconfigure gitlab

apachectl graceful
sudo gitlab-ctl reconfigure

Now when the GitLab-CI can fetch the git repository using HTTP with authentication. However, on my setup, it still seems much slower than using SSH/GIT, but it might has something to do with the size of my repository.

UPDATED 12/November/2015: Added the whole Apache VirtualHost config

Spejder App

I lang tid har jeg arbejdet lidt på at lave en app til smartphone for spejdere. Det startede for et år siden til et netværksmøde i Holstebro hvor den kommende store Spejdernes Lejr bliver afholdt. Her blev forskellige ideer bragt op. De næste måneder blev der udviklet lidt prototyper til en app der kunne vise de gamle Kort og Godt informationskort. Disse blev uddelt til tropspejdere tilbage i 1995-1998, og bestod af 140 kort, som kunne ligge i brystlommen. De indeholdte emner som Orientering, Førstehjælp, Pionering, Natur, Lejrliv og søsport.

Kort og godt app

Der findes allerede mobiloptimerede websider der viser disse kort, men jeg synes det kunne være smart hvis de kunne downloades til telefonen. Det er jo ofte at man ikke har internet ude i ødemarken, og måske har brug for informationerne :)

Op til spejdernes lejr fik Vi udviklet spejderapp’en færdig. Den kan selvfølgelig bruges af alle. Se mere om den her. Kort og Godt App for iPhone og Android.

For de tekniske nysgerrige, så er den lavet i frameworket Titanium som gør det muligt at udvikle apps til iOS og Android med samme kodebase. (JavaScript ligende sprog)

Opdatering onsdag 18. juli: Vi venter stadig på godkendelse ved Apple. Det tager normalt 8 dage, så den skulle gerne komme online torsdag eller fredag. Den kan dog fint hentes til Android nu.

Mindske størrelsen på et lvm mount på Ubuntu kørende i VMware

En kunde havde fået tildelt lidt for meget plads til nogle virtuelle maskiner, og de ønskede at diskstørrelserne gjort mindre, så de ikke lige pludselig kom til at bruge alt pladsen.

Fremgangsmåden jeg benyttede er lånt fra Technogrip, og beskriver det til CentOS og for root-filsystemet. I mit tilfælde drejdede det sig om en ekstra disk, og derfor ser det lidt anderledes ud. F.eks. behøver jeg ikke at boote i rescue mode.

# df -h
 Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/mapper/ubuntu-root    19G 3,4G  15G 19% /
 udev             3,0G 4,0K 3,0G  1% /dev
 tmpfs            1,2G 260K 1,2G  1% /run
 none             5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
 none             3,0G   0 3,0G  0% /run/shm
 /dev/sda1          228M  47M 170M 22% /boot
 /dev/mapper/storage-storage 1000G 135G 815G 15% /storage

I bunden ses det store 1000GB drev, som der ønskes at laves til 200GB i stedet

Først skal drevet unmountes

# umount /storage

For en sikkerhedsskyld laver i et check på drevet

# fsck -fC /dev/mapper/storage-storage 
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure                      
Pass 3: Checking directory connectivity                    
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information                   
/dev/mapper/storage-storage: 461/65536000 files (9.8% non-contiguous), 35546593/262144000 blocks

Herefter ændre vi det logiske drev til 200GB

# lvresize -r /dev/storage/storage --size 200G
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
/dev/mapper/storage-storage: clean, 461/65536000 files, 35546593/262144000 blocks
resize2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Resizing the filesystem on /dev/dm-0 to 52428800 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/dm-0 is now 52428800 blocks long.

 Reducing logical volume storage to 200,00 GiB
 Logical volume storage successfully resized

Det fysiske drev er stadig den gamle størrelsen, men har nu +800GB tilgængelig

# pvs
 PV     VG   Fmt Attr PSize  PFree 
 /dev/sda5 ubuntu lvm2 a-   19,76g 16,00m
 /dev/sdb1 storage lvm2 a-  1023,99g 823,99g

Herefter kan vi ændre den fysiske drev sættes til lidt over hvad vi bruger på den logiske. Det kunne være 200.01, men jeg har valgt 1GB ekstra. (Den ekstra størrelse skyldes at man ikke kan sætte størrelsen i extents og 200G vil være 1 extent for kort)

# pvresize /dev/sdb1 --setphysicalvolumesize 201G
 Physical volume "/dev/sdb1" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

Vores fysiske drev i LVM ser nu sådan ud.

# pvs
 PV     VG   Fmt Attr PSize  PFree  
 /dev/sda5 ubuntu lvm2 a-  19,76g  16,00m
 /dev/sdb1 storage lvm2 a-  201,00g 1020,00m

Herefter er det tid til at rette partitonen. Først skal vi den nye størrelse på drevet i sektører.

# pvs --unit s
 PV     VG   Fmt Attr PSize   PFree  
 /dev/sda5 ubuntu lvm2 a-  41435136S  32768S
 /dev/sdb1 storage lvm2 a-  421519360S 2088960S

og herefter hvornår drevet starter.

# parted /dev/sdb unit s print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 2147483648s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start End     Size     Type   File system Flags
 1   63s  2147472809s 2147472747s primary        lvm

Nu er det tid til at resize partionen. Først slettes den gamle partition 1, som vist herover. Bare vælg cancel til fejlen. Vi tilføjer den igen lige om lidt.

# parted /dev/sdb rm 1
Error: Partition(s) 1 on /dev/sdb have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use.
As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Ignore/Cancel? C                             
Information: You may need to update /etc/fstab.              

Herefter opretter vi den nye partition, med den samme startposition og den nye slutposition, som er længden på de 421519360S+63S = 421519423s.

# parted /dev/sdb mkpart primary 63s 421519423s
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? I                             
Error: Partition(s) 1 on /dev/sdb have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use.
As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Ignore/Cancel? C                             

Vi aktivere lvm for den nye partition.

# parted /dev/sdb set 1 lvm on
Error: Partition(s) 1 on /dev/sdb have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use.
As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes.
Ignore/Cancel? C    

Den nye partition ser hermed sådan ud.

# parted /dev/sdb unit s print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 2147483648s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start End     Size    Type   File system Flags
 1   63s  421519423s 421519361s primary        lvm                         

For en sikkerhedsskyld laver vi igen et check på storage.

# fsck -fC /dev/storage/storage 
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure                      
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information                   
/dev/mapper/storage-storage: 461/13107200 files (11.1% non-contiguous), 32252895/52428800 blocks

Den nye storage kan nu mountes. Tag evt en reboot for at sikre at det virker.

# mount /storage

# df -h
Filesystem          Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu-root    19G 3,4G  15G 19% /
udev             3,0G 4,0K 3,0G  1% /dev
tmpfs            1,2G 260K 1,2G  1% /run
none             5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none             3,0G   0 3,0G  0% /run/shm
/dev/sda1          228M  47M 170M 22% /boot
/dev/mapper/storage-storage 200G 123G  67G 65% /storage

Rettelse af størrelse i VMware

SSH in på VMware hypervisor

Udregn den nye størrelse på drevet.

vmdk_shrunken = [x * (1024*1024*1024)] / 512

Hvor x er størrelsen i GB (i eksemplet 201GB)

Denne størrelse indsættes i vmdk-filen.

# vi /path/to/original_vmdk

Find den linje der ligner nedestående og tilpas tallet

# Extent description
RW 421527552 VMFS “foo-flat.vmdk”

Export til en ny VMDK. Dette kræver at maskinen er lukket ned imens dette sker. Kan tage nogle timer alt efter størrelse på drevet og hastigheden på de diske der benyttes.

# vmkfstools -d thin -i virtualname_1.vmdk virtualname_1mod.vmdk

( -d thin er valgfrit, men gør at drevet kun fylder den nuværende brugte mængde i den virtuelle maskine)

Log ind på ESX (vcenter), fjern drevet og tilføj den nye drev til maskinen. Fjern maskinen fra Inventory og tilføj den igen.

Herefter kan den virtuelle maskine startes igen, og jobbet er udført.

iTunes problemer efter genskabelse fra TimeMachine

Dette indlæg blev faktisk startet tilbage i februar, men har først nu fået det gjort færdigt.

Efter at have genskabt min iMac’s backup fra TimeMachine, opstod der nogle problemer med iTunes. Jeg kunne hverken købe musik eller nye applikationer.

Der blev ved med at komme fejl med at computeren ikke var godkendt med itunes. Selvom man forsøgte at godkende maskinen virkede det stadig ikke. Jeg kunne heller ikke bare købe noget.

På iPhoneGuide havde en samme problem, og løsningen var at fjerne godkendelse for alle enheder.
[http://iphoneguide.dk/iphone-forum/topic/computer-ikke-godkendt-med-itunes](http://iphoneguide.dk/iphone-forum/topic/computer-ikke-godkendt-med-itunes “Computer ikke godkendt med iTunes”)

Læs også mere omkring genoprettelse af iTunes Biblioteket her:
[http://support.apple.com/kb/HT1451?viewlocale=da_DK](http://support.apple.com/kb/HT1451?viewlocale=da_DK “iTunes: Sådan genoprettes bibliotek og spillelister i iTunes”)

Danske ugenumre og helligdage på iPhone

ugenumre og helligdage på iPhone

Eksempel på danske helligedage og ugenumre i iCal på iPhone

Der findes adskillige programmer i AppStore som giver både ugenumre og helligedage i en speciel kalender på en iPhone. Det behøver dog slet ikke et nyt program til at opnå dette.

Et dansk firma, [Avalonia](http://www.avalonia.net/ “Apple Support”), har lavet nogle iCal-pakker som man kan abonnemere på helt gratis. Som standard går de til 2020, men vil opdateret efter hånden.
Jeg har brugt dem siden 2006 på min Mac, og efter jeg har fået iPhone, hvor jeg synkronisere kalender med over, har jeg dem også der på.

– Gå ind på følgende side via din iPhone: [http://www.avalonia.net/produkter/ical-kalendre](http://www.avalonia.net/produkter/ical-kalendre “Danske ugenumre og helligdage – til mac og iphone”)
– Tryk på de kalendere du er interesseret i
– Kalenderen bliver nu tilføjet som en abonneret kalender.
– Du kan under kalendere i programmet altid fravælge dem igen

Week Calendar App - God kalender applikation til iPhone

Week Calendar App - God kalender applikation til iPhone

Hvis man er interesseret i en bedre kalender, og gerne vil betale 12 kr for det, kan jeg anbefale [Week Calendar](http://itunes.apple.com/dk/app/week-calendar/id381059732?mt=8&affId=1835916&ign-mpt=uo%3D4 “Week Calendar i App Store”). [Kenneth Lund](http://www.kennethlund.dk “Living Smart Blog”) har [anmeldt programmet](http://www.livingsmart.dk/apps/67-kalender-mail-og-kontakter/144-anmeldelse-af-week-calendar-iphone-app.html “Anmeldelse af Week Calendar iPhone app”).

[Se det i AppStore](http://itunes.apple.com/dk/app/week-calendar/id381059732?mt=8&affId=1835916&ign-mpt=uo%3D4 “Week Calendar”)

iMac og udskiftning af harddisk til hybrid

Valg af disk

I forbindelse med at harddisken stod af i min iMac fra 2007, besluttede jeg mig for at købe en hybrid harddisk. En hybrid harddisk koster ikke ret meget mere end en normal harddisk, og f.eks. min model, har 4GB mellemlager. Det betyder at de filer man ofte bruger kan hentes rigtigt hurtigt. Det gælder f.eks. programmer som Mail.app og Chrome. Set i forhold til en SSD, så er en hybrid disk selvfølgelig ikke lige så hurtig, men til gengæld kan man købe dem med 500GB plads for under 1000 kr.

Guide til isættelse af ny harddisk i en iMac

At sætte en ny harddisk i en iMac er som sådan ikke ret svært. Der findes utallige guides til dette, især på YouTube.

Jeg brugte denne: Harddisk skift på en iMac Jeg brugte dog bare en gang gaffatabe i venstre side af glasskærmen og så lidt krafter. Glaspladen sidder fast med magneter så den er nemt at fjerne. Derefter skal man fjerne nogle bestemt kabler og skuer.

Problemer med 2.5″ disk

Problemet er bare, at man kun kan få hybrid harddiske som 2.5″, og harddisken i en iMac er bygget til 3.5″. Normalt er det ikke noget problem, da man kan få skinner med til harddisken, så den passer i en 3.5″ plads. Problemet med iMac’en er bare, at kablerne inde i kabinettet kun lige passer, og da normale skinner flytter 2.5″ disken ind i midten, passer det med SATA kablerne lige præcis ikke passer.
Jeg kendte godt til dette problem før jeg købte diske. Fandt f.eks. dette blogindlæg: iMac upgraded to SSD Derfor valgte jeg også at købe en Kingston Mounting frame 2.5″->3.5″, i håb om at den virkede på samme måde som blogindlægget. Desværre var det ikke tilfældet, og efter at have spurgt på twitter fik jeg anbefalet at købe en OCZ SSD Bracket adapter 2.5”->3.5”. Den virkede desværre heller ikke helt korrekt. Da den stadig havde længden som en 2.5” disk, og Apple’s dele forventede at den var 3.5” lang.


Jeg har vedhæftet nogle billeder fra iMac’en imens den var åbnet. Det lykkedes mig til sidst at få den til at passe ved brug af noget gaffa og de forskellige sæt skinner. Det er bestemt ikke en optimal løsning men det virker.

Afslutning

Jeg synes det er lidt utroligt at ingen har lavet en ordentlig stykke metal til isættelse af en lille disk i en iMac. Selve genskabelsen af mine data gik smertefrit som altid med TimeMachine. De 192GB data tog omkring 2,5 time at genskabe fra min Qnap NAS over gigabit netværk. Nu har jeg haft hybridharddisken i 3 uger, og selvom den ikke er lige så hurtig som min SSD i MacBookPro’en, så er min iMac blevet betydelig hurtigere. Især kan det mærkes når Mail.app, iPhoto og Office programmer startes.
Jeg vil bestemt anbefale at overveje en hybrid disk, hvis man synes at en SSD er for dyr.

bootable cd/dvd fra Mac OS X

Nu har jeg inden for få dage skulle bruge en dvd eller cd som var bootable. En gang en ubuntu 10.10 til at rede nogle data fra en computer, og anden gang til at installere vmware på min nye server.
Begge gange downloade jeg en iso fra nettet smed cd’en ind i mac’en. Derefter højreklikkede jeg på iso’en og valgte “Brænd til disk”.
Hermed troede jeg at jeg havde lavet en bootable disk. Desværre er det ikke tilfældet. Selvom cd’en rigtigt nok bliver brændt lige som iso’en ser ud, er det nødvendigt at bruge ‘Disk utility’ til at brænde cd’er med.
Et hurtig søgning på google gav [dette hint til brænding af bootable cd’er](http://hints.macworld.com/article.php?story=20060619181010389 “How to burn ISO disc images”).
Så kære Apple – kunne i ikke tilføje funktionen når man bare vælger “burn image” direkte på en fil – og til andre. Husk at bruge Diskværktøj/Disk Utility når i skal brænde en bootable cd med f.eks. Linux på.

10 års jubilæum

I dag er det 10 år siden jeg købte mit domæne lauer.dk og startede min blog. Siden har den ved hosted lidt forskellige steder.
På [The Wayback Machine](http://www.archive.org/web/web.php “Internet Archive”) kan man følge hvordan [siden har udviklet sig](http://web.archive.org/web/*/http://lauer.dk “Forskellige versioner af lauer.dk igennem tiderne”) igennem tiderne.
DNS’en har vist altid været hosted ved [gratisdns](http://www.gratisdns.dk “Gratis DNS hosting”) mens selve websiderne og mailen har været hosted både på min egen private server, ved Azero samt ved en god ven. De sidste mange år har jeg dog hosted den selv i mit [eget firma](http://fairweb.dk “FairWeb – God billig webhosting”).

Mit domæne, og især min emailadresse tilknyttet har været med til at skabe en del forviringer igennem tiden.
Gundem til mit domæne og sådan set også mit nick ‘Lauer’ er helt tilbage til folkeskole. Det har betydet at mange har troet at mit efternavn staves Lauersen.
Det staves dog Laursen og snart kommer der også et Grann på som mellemnavn, da jeg tager min kones mellemnavn og hun får mit efternavn. – Selvfølgelig har jeg købt grannlaursen.dk som jeg overvejer nu at bruge som min primære email-adresse.